Nominera årets offentliga avdelning

KRITERIER Ett pris som går till en avdelning från den offentliga sektorn (kommunal, landsting eller statlig förvaltning.) 
Priset tillfaller en avdelning inom den offentliga sektorn som ständigt jobbar med att utvecklas och gör framstående resultat. Avdelningen ska genom sitt unika sätt att arbeta motivera, engagera och inspirera sina andra avdelningar inom liknande områden.