ÅRETS OFFENTLIGA AVDELNING – Prisvärd Oilquick
Ett pris som går till en avdelning från den offentliga sektorn (kommunal, landsting eller statlig förvaltning) som ständigt jobbar med att utvecklas och gör framstående resultat. Avdelningen ska genom sitt unika sätt att arbeta motivera, engagera och inspirera andra avdelningar inom liknande områden.

 

ÅRETS ÅTERVINNARE – Prisvärd Hudiksvalls kommun
Person, företag eller institution som gjort det lilla extra för att jordklotets resurser ska räcka till alla. Den som inspirerar till miljösmart konsumtion och ordnar så att andra också kan bidra till en hållbar utveckling. Den som höjer kunskapen och ger glada tillrop för att förstärka goda beteenden inom avfall, återbruk och återvinning. Klart att det spelar roll vad du som person gör varje dag. Tillsammans är vi många som väljer att göra framtiden ljus.

 

ÅRETS UF-FÖRETAG – Prisvärd HNA & Företagarna
Vinnaren ska på ett tydligt sätt ha visat hur man har omsatt idé till handling och fått förståelse kring vad som krävs för att utveckla, driva och avveckla ett företag.

 

ÅRETS TURISTFÖRETAGARE – Prisvärd Visit Glada Hudik
Priset går till ett företag/förening/organisation inom besöksnäringen som med ett tydligt hållbarhetsarbete (ekonomiskt, socialt och ekologiskt) nått betydande framgångar och/eller tagit andra avgörande steg i sitt utvecklingsarbete.

 

ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG – Prisvärd Almi
Företaget skall ha minst 5 Mkr i omsättning, minst 5 anställda och har vuxit organiskt (inte genom förvärv). Något som är värt att hyllas är om företaget vill fortsätta att utvecklas i Hudiksvall! Driv och ambitioner är liksom hållbarhetsarbete något som också bör vägas in i den totala bilden.  

 

ÅRETS SMÅFÖRETAG – Prisvärd Länsförsäkringar
Företaget har sitt säte i Hudiksvalls kommun. Är ett företag som sysselsätter max 10 helårsarbetande. Har ett bra ledarskap som skapat nöjda kunder och medarbetare. Visar kreativitet och företagsamhet utöver det vanliga. Är ett finansiellt stabilt företag.

 

ÅRETS FÖRETAGARE – Prisvärd Företagarna
Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas. Vara en god ledare och förebild, uppvisa kreativitet och innovation, uppvisa lönsamhet och tillväxt. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

 

ÅRETS ELDSJÄL – Prisvärd MittMedia
Deras brinnande entusiasm är en förutsättning för Hudiksvalls rika föreningsliv. Därför är det hög tid att uppmärksamma eldsjälarna som viger sina liv åt att skapa förutsättningar för oss andra. Lyft fram alla tusentals ideella timmar i det tysta genom att nominera din kandidat till Årets Eldsjäl.

 

ÅRETS ENTREPRENÖR – Prisvärd Hudiksvalls Näringslivsbolag
Vinnaren ska ha drivkraft, mod och vilja att genomföra sin affärsidé och utföra något extraordinärt som skapar nya affärsmöjligheter. Företaget ska präglas av affärsmässighet som leder till ekonomiska resultat. Den nominerade är ägare eller delägare i nominerat bolag med säte i Hudiksvalls kommun.

 

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE – Prisvärd Hälsinglands Sparbank
En företagare eller entreprenör som har gjort hedervärda insatser som positivt påverkar näringslivet i Hudiksvalls kommun. Företagaren eller entreprenören får vara äldst 35 år. Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Visa kreativitet, innovation, lönsamhet och tillväxt.

 

ÅRETS HÅLLBARHETSFÖRETAG – Prisvärd Iggesund Paperboard
Årets Hållbarhetsföretag ska gå till ett företag som har en hållbar affärsidé av industriell natur. Aktivt jobbar för en minskad negativ miljöpåverkan, nu och i framtiden. Präglas av engagemang och nytänkande i hållbarhetsfrågor.